• Alltid säker betalning
  • Autentiska biljetter
  • 120% köpgaranti

Allmänna villkor


(Allmänna) villkor och leveransvillkor

Köparens eller uppdragsgivarens allmänna villkor gäller inte, förutom när Worldticketshop skriftligt godkänt dessa villkor.

Artikel 1 Placering av bokningar, priser och betalning
En bokning är definitiv efter att Worldticketshop med en bokningsbekräftelse bekräftat att bokningen har tagits emot. Betalning sker på ett av de av Worldticketshop angivna sätten. Worldticketshop är berättigad till att kräva ett annat betalningssätt än det som kunden först valde. Priser anges i Euro och alla kostnader utom porto ingår.

Artikel 2 Återförsäljning
Hos Worldticketshop är det tal om återförsäljning. Priset är vanligtvis högre än biljettens originella pris. I Worldticketshops pris ingår alla kostnader (inklusive moms) utom porto och servicekostnader.

Artikel 3 Leverans
Worldticketshop ämnar att skicka i väg biljetterna senast sju dagar före evenemanget. Worldticketshop är berättigad att leverera biljetterna fram till evenemangets början. Försändelse och överlämnande sker rekommenderat och betalas av köparen. Worldticketshop är berättigad att välja ett annat leveranssätt än rekommenderad försändelse, till exempel lokal leverans till hotellet eller utanför arenan. Worldticketshop kommer att skriftligt meddela kunden att biljetterna skickats i väg. I fall kuriren inte lyckas leverera biljetterna personligt till kunden skickas biljetterna till närmaste distributionskontor där försändelsen förvaras för en viss period. Kuriren informerar kunden om detta genom att lämna ett skrifltligt bevis på leveransadressen. I fall köparen inte tar emot, avhämtar eller låter avhämta försändelsen medan köparen på förhand informerats om försändelsen, är det på köparens kostnad och risk att inte besöka evenemanget.

Artikel 4 Ansvar
Worldticketshop ansvarar inte för (följd)skada, vartill räknas (följd)skada i fall leveransen av biljetter misslyckas till följd av felaktiga adressuppgifter, att ofullständigt ha informerat personen som bor på den uppgivna adressen om leveransen eller i fall köparen inte tar emot, avhämtar eller låter avhämta försändelsen medan köparen på förhand informerats om försändelsen eller i fall försändelsen inte levereras i tid med tredje mans förskyllan som tillkallats av Worldticketshop. I sådana fall är biljetterna inte heller försäkrade.

Artikel 5 Garantier
När en bokning har slutförts och tillträdesbiljetterna garanterats och avtalet inte uppfylls eller i fall en tillträdesbiljett inte ger tillgång till ett visst evenemang medan köparen inte är orsaken till detta, är köparen berättigad till en återbetalning på 100 % av det avtalade priset. Detta gäller dock inte i fall denna ofullkomlighet inte förorsakas av Worldticketshop (t.ex. anstånd med betalning eller i fall arrangören gått i konkurs) eller i fall Worldticketshop inom tre dagar efter avtalets förverkligande upplöser avtalet. I det senare fallet betalas 100% av det avtalade priset.

Artikel 6 Särskilda villkor
Biljettkategorierna som Worldticketshop anger behöver inte stämma överens med kategorierna som evenemangets arrangör använder. Köparen av en biljett från Worldticketshop bör själv se till att vara informerad om anvisningar från evenemangets arrangör och dessutom om förändringar angående evenemanget. Worldticketshop är inte förpliktad att informera en biljetts köpare om sådana.

Artikel 7 Övriga bestämmelser
Worldticketshop påpekar att evenemangets arrangör vid biljettförsäljningen kan ha tillämpats allmänna försäljningsvillkor i vilka arrangören förbjuder återförsäljning av dessa biljetter. Till följd av detta kan arrangören ogiltigförklara biljetter och neka tillgången till evenemanget. I så fall återbetalas 120 % av det avtalade priset inkl. portokostnader.

Artikel 8 Uppgifter om Worldticketshop
Worldticketshop.se har sitt säte i (9711ES) Groningen, Heresingel 4. Worldticketshop BV har registrerats under 0208830 i den lokala handelskammaren Kamer van Koophandel te Groningen (Nederländerna). Worldticketshop kontaktas via vår kontaktblankett eller +31 (0)50 201 1524.

Artikel 9: Tillämplig rätt
På avtalet tillämpas nederländsk rätt. Den behöriga domaren inom Groningen tingsrätt tar reda på alla tvister som skulle kunna uppstå mellan Wordlticketshop och köparen.

Artikel 10 Slutbestämmelser
För svar på eventuella mera ingående frågor hänvisar Worldticketshop kunden till kapitel "Ofta ställda frågor" (FAQ) på denna sida.

Groningen, 1 januari 2010

se Worldticketshop Sverige
Worldticketshop i Europa
valuta: