• Alltid säker betalning
  • Autentiska biljetter
  • 120% köpgaranti

Köpgaranti

När du köper biljetter på Worldticketshops webbplats, utnyttjar du nedanstående garantier:

Conditions of use

1.    Du får biljetter som är till 100% äkta
2.    Du får biljetterna i tid före evenemangets början.

För att kunna utnyttja garantin, ska nedanstående förutsättningar uppfyllas:

I fall biljetterna ser ut som förfalskningar och/eller tillträde till evenemanget vägras:

Köparen blir ombedd  att skicka biljetterna tillsammans med ett returblankett i ett frankerat kuvert, som man kan få hos Worldticketshop. Worldticketshop ersätter 120 % av köppriset.

+ Vad man ska göra: Köparen bör inom 5 dagar efter evenemanget kontakta Worldticketshops kundservice.

I fall evenemanget blir inställt:

 I fall evenemanget blir inställt erbjuder Worldticketshop köparen ersättande och jämförande biljetter såvitt de finns till hands eller ersätter Worldticketshop 100% av köppriset, om inte evenemanget blev inställt till följd av övermakt och inköpspriset av biljetterna inte blir ersatt för Worldticketshop.  De ersättande biljetterna skickas i väg först efter att köparen skickat de första biljetterna rekommenderat och Worldticketshop har erhållit dem.

 + Vad man ska göra: Köparen bör inom 5 dagar efter meddelandet att evenemanget blir inställt kontakta Worldticketshops kundservice.

 Denna garanti har ingen inverkan på de övriga rättigheterna som tillkommer köparen.

se Worldticketshop Sverige
Worldticketshop i Europa
valuta: