• Alltid säker betalning
  • Autentiska biljetter
  • 120% köpgaranti

EUSTA

EUSTA - European Union Secondary Ticketing Association

Worldticketshop agerar som återförsäljare och är medlem i EUSTA-föreningen.

EUSTA står för öppenhet och garantier till, och till förmån för, konsumenten när det gäller köpta och återsålda (entré) biljetter till evenemang och ökar konsumenternas förtroende för dessa inköp.

EUSTA försöker nå detta mål genom sätta upp uppföranderegler och tydliga riktlinjer för marknadsaktörer som deltar i sekundär biljettförsäljning, ger garantier, främjar föreningen och främjar kontakter mellan den primära och sekundära biljettmarknaden.

Mer information om EUSTA uppförandekod..

För mer information om EUSTA gåt till http://www.eusta.org

se Worldticketshop Sverige
Worldticketshop i Europa
valuta: